Thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020. Thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020.

         Từ ngày 15/5/2020 đến 10/6/2020 bà con nông dân tỉnh Quảng Nam bắt đầu xuống giống gieo sạ cho vụ Hè- Thu năm 2020, với diện tích hơn 4.000 ha lúa. Trong thời điểm biến đổi khí hậu và khô hạn khốc liệt như hiện nay, ngoài tận dụng tất cả các nguồn nước thủy lợi thì việc điều tiết nước của các Nhà máy thủy điện thượng nguồn Sông Vu gia - Thu Bồn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nước tưới cho việc sản xuất vụ Hè - Thu, trong đó Hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 có dung tích nước hơn 730 triệu m3, song do hạn hán kéo dài, lượng nước về hồ xấp xỉ đạt 20m3/s đến 30m3/s, mực nước hồ hiện nay chỉ đạt cao trình 167m/175m, tương đương dung tích nước trong hồ đạt 356 triệu m3. Tuy nhiên, điều tiết nước tưới và đẩy mặn cho hạ du, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xả nước về hạ du với lưu lượng 80m3/s đến 90 m3/s đúng với Quy trình vận hành hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

         Biến đổi khí hâu, dịch CoV19 đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương, công ty, nhà máy, hộ gia đình và Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó, tuy nhiên với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, mùa khô hạn năm nay, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Quảng Nam và các địa phương trong việc điều tiết nước cắt lũ và cung cấp nước tưới cho cả hai vụ Đông - Xuân và Hè – Thu. Việc điều tiết nước của hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã giúp bà con yên tâm gieo cấy vụ Hè thu năm 2020, hiện nay hồ Thủy điện Sông Tranh được bà con nông dân tỉnh Quảng Nam xem như “Kho nước” sẵn sàng cung cấp nước tưới cho đến hết mùa khô năm 2020.

Tg: Hồ Thanh Thiên

Liên quan