Thông báo Thông báo

Thông báo

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng từ công ty thủy điện Sông Tranh
Thông báo

Thông báo tuyển dung nhân sự năm 2019

Công ty Thủy điện Sông Tranh thông báo tuyển dung nhân sự năm 2019: Số lượng, vị trí cần tuyển: - Kỹ sư Điện kỹ thuật : 01 người - Kỹ sư Điện tự động : 02 người.