Thủy điện Sông Tranh 2 hoạt động bình thường sau tin đồn vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 hoạt động bình thường sau tin đồn vỡ đập