Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Công ty thủy điện Sông Tranh trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, hiện đang quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (công suất 190MW) tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cần tuyển lao động để phục vụ công tác kỹ thuật sản xuất, sửa chữa Nhà máy, cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành tuyển dụng:

Chuyên ngành Số lượng Mã số dự tuyển Mô tả công việc của chức danh cần tuyển
Kỹ sư Điện kỹ thuật

01

Người

A01

- Tham mưu công tác quản lý kỹ thuật toàn diện thiết bị công nghệ - an toàn.

- Tham mưu thực hiện công tác sửa chữa, duy tu - bảo dưỡng và nghiệm thu các thiết bị công nghệ.

- Lập kế hoạch, phương án, chương trình và biện pháp kỹ thuật thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

- Kiểm tra, giám sát, theo dõi, xử lý tồn tại, khiếm khuyết thiết bị công nghệ, thiết bị của nhà máy.

- Quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kỹ sư Điện tự động - Đo lường - Điều khiển

02

Người

A02

- Chỉ huy trực tiếp, thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý các khiếm khuyết, sự cố thiết bị hệ thống điều tốc, kích từ nhà máy thủy điện.

- Thí nghiệm, kiểm tra và đánh giá thiết bị hệ thống điều tốc, kích từ nhà máy thủy điện.

- Lập kế hoạch, phương án, chương trình và biện pháp kỹ thuật thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

- Quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kỹ sư Cơ khí

02

Người

A03

- Bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, công cụ, thiết bị nhà máy.

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, lập kế hoạch nâng cấp thiết bị và sửa đổi máy móc, xác định lỗi, điều tra sự cố thiết bị và giám sát hiệu suất của thiết bị sau khi sửa chữa.

- Quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

          - Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Trình độ Tiếng anh: từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương cấp độ B2 theo khung Châu Âu).

- Thành thạo Word, Excel, Power-point, Auto cad và các phần mềm, ứng dụng khác.

- Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, đạt sức khoẻ loại II trở lên theo quy định của Bộ Y tế.

- Tuổi đời: Từ 25-40 tuổi.

- Ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó; chấp nhận công tác xa nhà; thích nghi được với môi trường làm việc ở vùng sâu, xa.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy điện và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của Công ty.

3. Mức lương: Theo chế độ quy định của Công ty.

4. Điều kiện làm việc:

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 (Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam); Trụ sở Công ty tại Đà Nẵng hoặc một số công trình khác (nếu có) do Công ty thực hiện.

- Các điều kiện khác về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động…: Theo Bộ luật Lao động, Nội quy lao động của Công ty và cá quy định khác hiện hành.

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 kèm theo.

- Sơ yếu lý lịch theo Mẫu số 2 kèm theo.

- Bản sao, công chứng các văn bằng chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe (Có thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày nộp Hồ sơ).

6. Thời hạn, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:

- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2020.

- Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ: Ứng viên có thể nộp hồ sơ dự tuyển một trong hai hình thức sau:

+ File điện tử qua địa chỉ email: p3songtranhhpc@gmail.com.

+ Bản cứng gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính và Lao động, Công ty Thủy điện Sông Tranh. Địa chỉ: Số 04, Đường Quy Mỹ, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (trong giờ hành chính). Điện thoại liên hệ: 0963.133.142 (Gặp anh Bình, Trưởng phòng HCLĐ).

* Những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được thông báo dự thi trước ít nhất 3 ngày, những ứng viên không đạt tiêu chuẩn và những ứng viên không trúng tuyển không được hoàn trả hồ sơ.

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dung nhân sự năm 2019

Công ty Thủy điện Sông Tranh thông báo tuyển dung nhân sự năm 2019: Số lượng, vị trí cần tuyển: - Kỹ sư Điện kỹ thuật : 01 người - Kỹ sư Điện tự động : 02 người.

Liên quan