Đảng, đoàn thể Đảng, đoàn thể

Đảng, đoàn thể

Hội thao CNVCLĐ Công ty Thủy điện Sông Tranh năm 2019

Triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 ¬- 21/12/2019), đồng thời, phát động phong trào thi đua việc rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và xây dựng phong trào luyện tập và thi đấu thể thao tại các Phòng/Phân xưởng t