Tiêu điểm


Tin tổng hợp

Đảng, đoàn thể

Công ty thủy điện Sông Tranh

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 thăm hỏi, tặng quà người lao động trực sản xuất tập trung tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 09/6/2021 tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2, thay mặt Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, BCH Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người lao động thực hiện nhiệm vụ kép trực sản xuất tập trung tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đả

Sản xuất kinh doanh

Liên Kết

Thư viện ảnh

Công ty thủy điện Sông Tranh

Video

Xem Nhanh